CAR PARTS JOB OPPORTUNITY

HEKINAN - MACHINE OPERATOR / INSPECTION

AICHI-KEN
HEKINAN-SHI

SWELDO

¥1,200 per hour. Lalaki o Babae.

karagdagang 25% sa O.T. / panggabi.

KINAKAILANGAN

Hindi kailangang marunong mag-nihongo.

Tamang Visa.

May Lisensya at sariling sasakyan - maaaring maglipat ng bahay.

BENEPISYO

Nagbibigay kami ng tulong sa City Hall, Hospital, Aplikasyon ng pag-renew ng Visa,Medical Exam, atbp.

May tulong sa lipat bahay.

May apartment o dormitory sa nangangailangan.

Leave with pay ( Yuukyuu ).

Shakai Hokken. Unemployment insurance.

DESKRIPSYON NG TRABAHO

Inspection, Machine operator,taga-box, taga-supply ng parts sa linya.

ORAS NG TRABAHO

5x2 Shift - Nikotai (7 hours and 50 minutes)

    8:15AM ~ 5:05PM - Hirukin

    9:00PM ~ 5:50AM - Yakkin

3x2 Shift ( 9 hours and 30 minutes)

    8:15 AM ~ 6:45 PM - Hirukin

    9:00 PM ~ 7:30 AM - Yakkin

LOCATION

Aichi-Ken Hekinan-shi.

May iba pang tanong ?

Tumawag sa amin ngayon at magpaiskedyul ng appointment.

SURI-EMU GROUP
JOB OFFER