AUTO PARTS

Nishio-shi, Gamagori-shi

50% Off sa food ticket ng canteen ng pabrika

Salário 1350ienes/hora

AICHI-KEN
AUTO PARTS

SWELDO

¥1,350 per oras

KINAKAILANGAN

Marunong magsalita ng hapon kahit kaunti

Proper Visa o Japanese related ( Long term o Permanent )

Lisensya at sariling sasakyan

Buong pamilya, mag-asawa, binata at dalaga ay malugod naming tinatanggap

BENEPISYO

Nagbibigay kami ng tulong sa City Hall, Hospital, Aplikasyon ng Visa, Medical Exam, atpb.

~10,000 yen / month - gasoline allowance

50% Off sa food ticket ng canteen ng pabrika

May tulong sa lipat bahay

May apartment o dormitory sa nangangailangan

Leave with pay ( Yuukyuu )

Shakai Hokken.Unemployment insurance

DESKRIPSYON NG TRABAHO Kensa, Machine operator
ORAS NG TRABAHO

6:30AM ~ 3:20PM

4:20PM ~ 1:10AM

LOKAL Aichi-ken Nishio-shi, Gamagori-shi.

May iba pang tanong ?

Tumawag sa amin ngayon at magpaiskedyul ng appointment.

SURI-EMU GROUP
JOB OFFER