JOB OFFER IN MIYAGI

Sweldo ¥ 1,200 per oras!!

MIYAGI-KEN
TAIWA-CHO

LOKAL Miyagi-Ken, Taiwa-City
( 15km mula sa Sendai-City )
SWELDO

¥1,200 per oras

DESKRIPSYON NG TRABAHO

Kilalang kumpanya ng digital camera at Films

Uri ng trabaho: lens assembly at kensa

Clean room.

BENEPISYO

Nagbibigay kami ng tulong sa City Hall, Hospital, Aplikasyon ng Visa, Medical Exam, atpb.

May apartment at sougei.

Tumutulong sa paglilipat-bahay.

Leave with pay ( Yuukyuu ).

Social insurance. Unemployment insurance.

Mga aplikante mula sa ibang lugar, tumawag po kayo para ma-interview.

KINAKAILANGAN

Kahit hindi marunong magsalita ng hapon ay OK!

May visa na puwedeng magtrabaho (Long term or Permanent)

Buong pamilya, mag-asawa, binata at dalaga ay malugod naming tinatanggap

Maaaring magtrabaho ng overtime at alternate shifts.

May iba pang tanong ?

Tumawag sa amin ngayon at magpaiskedyul ng appointment.

SURI-EMU GROUP
JOB OFFER