NAGHAHANAP KA BA NG
MAGANDANG TRABAHO?

Hirap magsalita ng hapon ?
Magaling magsalita ng hapon ?

Nasa tamang lugar ka.
Narito ang hinahanap mo.

PUMASOK SA AMING TRABAHO !

Halika na at maging bahagi ng aming grupo.
Ikaw ang hinihintay namin !

Narito ang daan para sa iyong tagumpay.
Mamumuhunan kami sa iyo!

AICHI-KEN
OKAZAKI-SHI

SWELDO

¥ 1,000 per oras ~ ¥ 1,200 per oras

KINAKAILANGAN

Kahit hindi marunong magsalita ng hapon ay OK!( Japanese, English, Tagalog, Portuguese, Spanish )

Walang experience OK!! Walang Lisensya OK!!

Tamang Visa

May magandang kalusugan, magandang personality

Buong pamilya, mag-asawa, binata at dalaga ay malugod naming tinatanggap

BENEPISYO

Nagbibigay kami ng tulong sa City Hall, Hospital, Aplikasyon ng Visa, Medical Exam, atbp.

Free ang hatid-sundo (Okasaki shi 〜Factory)

May tulong sa lipat bahay

May apartment o dormitory sa nangangailangan

Leave with pay ( Yuukyuu )

Shakai Hokken.Unemployment insurance

DESKRIPSYON NG TRABAHO Electronics at Lens Production
ORAS NG TRABAHO 8:30AM~5:30PM +OT
OVERTIME Maaring pag-usapan ※ 0~3 oras per Day
LOKAL Okazaki-shi. ( Okazaki sta. Higashi-Okazaki sta. )
HOLIDAY Saturday,Sunday and Factory Calendar
NIGHT SHIFT Maaaring pag-usapan kung nais (may Night Shift additional )
ORIENTATION

Free leadership training.

May opportunity na maging staffs, leader.

Nagbibigay ng seminars / Orientations para sa self development.

May iba pang tanong ?

Tumawag sa amin ngayon at magpaiskedyul ng appointment.

SURI-EMU GROUP
JOB OFFER