AICHI-KEN

SHINSHIRO-SHISalário 1300ienes/hora

SHINSHIRO-SHI

SWELDO

¥1,400 per oras

( may overtime at night differential pay )

KINAKAILANGAN

Marunong magsalita ng Japanese ( ang instruction sa trabaho ay hapon )

Meron o walang experience.. OK!!

Tumatanggap ng lalaki at babae

Kailangang puwede sa alternate shifts

Kailangang puwede sa overtime

Maaaring magtrabaho sa Saturdays, Sundays at holidays

Proper Visa o Japanese related ( Long term o Permanent )

May magandang kalusugan

LOKAL

Shinshiro-shi.

* Lugar ng trabaho ay sa Shinshiro-shi Aichi-ken.

( 30 mins. mula sa Toyohashi Station, 15 mins. mula sa Toyokawa Station )

BENEPISYO

Sa mga papasok gamit ang sariling sasakyan ay may ~¥5.000 monthly

Apartment na may furniture

May libreng Sougei ( transportation )

Workplace assistance

Visa renewal assistance

Assistance sa city hall at hospital

Paid vacations

Shakai Hoken, Unemployment insurance

ORAS NG TRABAHO

8:00AM~5:00PM +OT

11:15PM~8:00AM +OT

Paglalarawan ng serbisyo

Gawaan ng gulong

Shift : 4 × 2

Maaaring ipakita ang trabaho sa araw ng interview

May imaheng mabigat at madumi ang trabaho sa gawaan ng gulong, pero may mga babaeng nasa malinis ang ginagawa.

Lugar ng trabaho ay sa Shinshiro-shi Aichi-ken.

( 30 mins. mula sa Toyohashi Station, 15 mins. mula sa Toyokawa Station )

May iba pang tanong ?

Tumawag sa amin ngayon at magpaiskedyul ng appointment.

SURI-EMU GROUP
JOB OFFER