SURI-EMU ASSISTANCE

To all employees

Ano ang mga suporta ang
inaalok ng SURI-EMU?

May mga trained staff na assistance

Assistência Cotidiano

Araw-araw

Assistência Benefícios

Benepisyo

Assistência Trabalho

Trabaho

Assistência Saúde

Kalusugan

ARAW-ARAW

TIRAHAN

Ang mga apartment ay may appliances tulad ng refrigerator, washing machine, kalan, rice cooker, kurtina, ilaw, mesa at upuan.

Araw-araw sa Japan

Hindi nakakaintindi ng hapon?

Huwag mag-alala dahil mayroon kaming bihasa at handang tauhan upang makatulong sa inyo.

Maliban dito ay meron oryentasyon at pag-aaral tungkol sa araw na araw na buhay sa Japan.

BENEPISYO

BENEPISYO

Shakai Hokken, Unemployment Insurance, Paid Holiday (Yuukyu)

Libreng hatid-sundo sa trabaho

Translator sa hospital, clinic, city hall at bank

TRABAHO

TRABAHO

Meron trabaho na kahit hindi marunong magsalita ng hapon

Matatag na trabaho na may fix o alternative shifts at over time

Trabaho na may kinalaman sa electronics at auto parts.

KALUSUGAN

KALUSUGAN

Meron medical examination bago pumasok at taunang examination.

Free-Vaccine para sa influenza

Meron din interpreter para magbigay assistance sa konsulta.

SURI-EMU GROUP
JOB OFFER

CONTACT

ADDRESS

SURI-EMU GROUP

Harisaki-cho Furo33 Okazaki-shi Aichi-ken 444-0827 JAPAN

Tel : 0120 - 080 - 400

Fax : 0564 - 55 - 6466