NAGHAHANAP KA BA NG
MAGANDANG TRABAHO?

Hirap magsalita ng hapon ?
Magaling magsalita ng hapon ?

Nasa tamang lugar ka.
Narito ang hinahanap mo.

PUMASOK SA AMING TRABAHO !

Halika na at maging bahagi ng aming grupo.
Ikaw ang hinihintay namin !

Narito ang daan para sa iyong tagumpay.

For Future Vacancy!

AICHI-KEN
INAZAWA-SHI

DESKRIPSYON NG TRABAHO

TV at Kiban Production

KINAKAILANGAN

Kahit hindi marunong magsalita ng hapon ay OK!

Walang experience OK!! Walang Lisensya OK!!

Proper Visa o Japanese related ( Long term o Permanent )

May magandang kalusugan, magandang personality

Buong pamilya, mag-asawa, binata at dalaga ay malugod naming tinatanggap

ORAS NG TRABAHO

8:30AM~5:30PM +OT

OVERTIME Maaring pag-usapan ※ 0~3 oras per Day
HOLIDAY Saturday,Sunday at Factory Calendar
NIGHT SHIFT Maaaring pag-usapan kung nais (may Night Shift additional )
LOKAL

Inazawa-shi. * 15 minutes sa train galing ng Nagoya station !

( JR Inazawa station. Meitetsu Konomiya station. etc...)

BENEPISYO

Nagbibigay kami ng tulong sa City Hall, Hospital, Aplikasyon ng Visa, Medical Exam, atbp.

Free ang hatid-sundo

May tulong sa lipat bahay

May apartment o dormitory sa nangangailangan

Leave with pay ( Yuukyuu )

Shakai Hokken. Unemployment insurance.

SWELDO

¥1,000 per oras ~

ORIENTATION

Free leadership training.

May opportunity na maging staffs, leader.

Nagbibigay ng seminars / Orientations para sa self development.

May iba pang tanong ?

Tumawag sa amin ngayon at magpaiskedyul ng appointment.

SURI-EMU GROUP
JOB OFFER